Đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp Thành Phố Hồ Chí Minh 2011-2013

“Nghiên cứu tận dụng nước thải sau chưng cất cồn để sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp” Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chủ trì: Viện Sinh học Nhiệt đới. Chủ nhiệm đề tài: Võ Thị ...

Xem chi tiết

Dự án cấp nhà nước 2008-2010

“Triển khai sản xuất thử nghiệm các chế phẩm sinh học từ bã khoai mì phục vụ sản xuất thức ăn gia súc chức năng giàu enzym, probiotic dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản ở tỉnh Bình Dương và Miền Đông Nam bộ” Cơ quan chủ quản: ...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Thành Phố Hồ Chí Minh 2008-2009

“Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ sản nước tương bằng phương pháp lên men” Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chủ trì: Viện Sinh học Nhiệt đới. đơn vị nhận chuyển giao công nghệ: Công ty Cổ phần ...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Thành Phố Hồ Chí Minh 2007

“Tư vấn chuyển giao tiến bộ khoa học sản xuất nước tương an toàn vệ sinh thực phẩm bằng phương pháp lên men kết hợp hoá giải” Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chủ trì: Viện Sinh ...

Xem chi tiết

Dự án Word Bank 2005

“Giảm thiểu mùi hôi và sử dụng phân chuồng để sản xuất phân vi sinh chất lượng cao tại các trại chăn nuôi” Đã đoạt giải Ngày sáng tạo Việt Nam năm 2005, với chủ đề Hành động vì môi trường do World Bank tổ chức. Ngân Hàng Thế Giới ...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Thành Phố Hồ Chí Minh 2003- 2004

“Hoàn thiện quy trình sản xuất BIOII và VEM dùng trong ao nuôi tôm sú” Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chủ trì: Viện Sinh học Nhiệt đới. Chủ nhiệm đề tài: Võ Thị Hạnh. Đã nghiệm ...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Thành Phố Hồ Chí Minh 2002- 2003

“Nghiên cứu sản xuất chế phẩm BIO I và BIO II gồm hỗn hợp vi sinh vật sống và enzym tiêu hóa dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản” Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan ...

Xem chi tiết
ĐẶT HÀNG