Công ty Phương Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở Khoa học và công nghệ Long An

IMAG0129[1]IMAG0124[1]

Ngày 18/5/2015 trong sự kiện ngày hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức tại Hội trường UBND Tỉnh, TS. Võ Thị Hạnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học và Công nghệ với  Sở Khoa học và công nghệ Long An.

Theo đó, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Long An tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Sinh học Phương Nam trong việc nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất Nông nghiệp và đời sống nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất Nông nghiệp đồng thời góp phần hình thành nền sản xuất Nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.

Đại diện Công ty TNHH Sinh học Phương Nam , TS. Võ Thị Hạnh – Giám đốc, chỉ đạo việc nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn mô hình đối với các chế phẩm sinh học phù hợp theo kế hoạch nghiên cứu, triển khai của Trung tâm  Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Long An.

Kết quả thử nghiệm sẽ được Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Long An  tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ Long An  thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu. Nếu kết quả tốt, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Long An có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến, chuyển giao, phân phối các chế phẩm để sử dụng rộng rãi trong và ngoài tỉnh.

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Long An  phối hợp với Công ty TNHH Sinh học Phương Nam thực hiện một số đề tài, dự án về ứng dụng các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất và đời sống như Nông nghiệp ( Các chế phẩm phòng trừ bệnh, Thanh Long, Lúa, rau,…), Thủy sản (Các chế phẩm xử lý nước ao nuôi), Môi trường (chế phẩm xử lý chất thải môi trường),…

Lê Tấn Hưng

Comments

comments

ĐẶT HÀNG