Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Sinh học Phương Nam (Tên tiếng Anh : Phuong Nam Biology Company Limited) được thành lập vào năm 2008 theo giấy phép kinh doanh số 1100821033 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp.

Với lực lượng Cán bộ, nhân viên nồng cốt có trình độ chuyên môn cao tiền thân từ nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Vi sinh ứng dụng, Viện sinh học nhiệt đới, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các lĩnh vực về sinh lý, sinh hóa, công nghệ vi sinh, nghiên cứu triển khai sản xuất, xuất nhập khẩu các chế phẩm sinh học phục vụ các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, xử lý môi trường theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững và bảo vệ môi trường.

ĐẶT HÀNG