Liên Hệ

Công ty TNHH Sinh Học Phương Nam

Địa chỉ : LD8, Đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên Á
Xã Mỹ Hạnh Bắc. Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
Điện thoại: (0272) 375.1912, (0272) 375.1911
Hotline: 0908.109.886 (Mrs. Hạnh), 0903.105.144 (Mrs. Phượng)
Fax : (0272) 375.1910
Email : support@phuongnambiology.com.vn
Website : www.phuongnambiology.com
Facebook : https://www.facebook.com/phuongnambiology

Tên của bạn (bắt buộc)

Số điện thoại của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

ĐẶT HÀNG